ORGANISATIE

De Boomgaard

De Boomgaard

De Boomgaard is in 2011 begonnen aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout. Al snel wisten de ouders in Noordwijkerhout de Boomgaard te vinden. De flexibele opvang met de totale verzorging spraken veel ouders aan. Tot de dag van vandaag zetten wij ons in voor alle kinderen en ouders. We drogen tranen, we verschonen luiers, we lossen ruzies op, we schminken, we lachen, we halen en brengen, we verzorgen, we troosten en nog altijd met heel veel liefde.
Inmiddels is de Boomgaard uitgegroeid naar 5 locaties bestaande uit kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Bent u op zoek naar opvang voor uw kind, kom gerust langs dan vertellen we je alles over de Boomgaard!

Het Beleid

Wij willen in dit beleid je laten zien en laten voelen, wie we zijn en hoe we dit bereiken. Wat zijn onze speerpunten en hoe brengen we dit in de praktijk, geen eindeloze lappen tekst maar een leuk verhaal met inspirerende foto’s.

Ons beleid is gebaseerd op de 4 pedagogische basisdoelen:

1. Bieden van emotionele veiligheid. Er heerst een warme en open sfeer op de groep. De pedagogische medewerkers zijn geïnteresseerd en besteden veel aandacht aan het opbouwen van een band met ieder gezin.
 

2. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie. We geven jouw kind al het vertrouwen om zich te kunnen ontwikkelen. Als iets niet lukt geven wij dat steuntje in de rug en moedigen we je kind aan om het nogmaals te proberen. Wij volgen jouw kind in zijn ontwikkeling en we proberen je kind te motiveren en stimuleren.

3. Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie. De Boomgaard is als het ware een samenleving in het klein. We leren jouw kind om samen te spelen en conflicten op te lossen, om soms even te moeten wachten en een ander te helpen.
 
4. Het geven van een kans om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving eigen te maken. Kopieer gedrag is een natuurlijk proces. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat wij het goede voorbeeld geven en zo dragen we onze waarden en normen over aan de kinderen. Ook in het samenspel laten wij zien hoe we respectvol met elkaar omgaan en geven we ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn.

Ouderportaal en inloggen

Hier kunt u als ouder/verzorger via de beveiligde omgeving van de website:

  • Uw kind ziek of afwezig melden
  • Dagen ruilen of extra dagen aanvragen
  • Contracten, facturen en jaaroverzichten zelf downloaden

Medezeggenschap

Medezeggenschap van ouders vinden wij zeer belangrijk. Dat is gelukkig ook goed geregeld in de Wet kinderopvang. In die wet wordt bepaald dat kinderopvangondernemers verplicht zijn om een oudercommissie in te stellen. Die heeft bijvoorbeeld adviesrecht als het gaat om de kwaliteit, openingstijden en prijs van de opvang.

De oudercommissie van Kinderdagverblijf De Boomgaard bestaat uit een aantal ouders / verzorgers. Zij ondersteunen de leiding bij het ontwikkelen, vormgeven, toetsen en evalueren van het beleid en de belangen van alle kinderen en hun ouders/ verzorgers maken gebruik van de diensten van De Boomgaard. Heeft u suggesties als het gaat om het beleid van onze opvang? Dan kunt u terecht bij de oudercommissie.

Oudercommissie

De oudercommissie overlegt met en adviseert de directie van De Boomgaard over intern beleid en het toetsen en evalueren van de kwaliteit.

Het aantal leden van de commissie is minimaal drie en maximaal tien. Per huishouden kan er maximaal één ouder lid zijn van de oudercommissie. De leden worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de oudercommissie (met stilzwijgend goedkeuren van overige ouders). Alleen ouders/ verzorgers kunnen lid zijn. Medewerkers/ directieleden mogen geen lid zijn, ook niet als zij zelf gebruik maken van de kinderopvang.

Wilt u meer informatie? Wilt u de oudercommissie komen versterken? U bent van harte welkom. Stuur een mail naar info@kdvdeboomgaard.nl

De huidige oudercommissie bestaat uit Marja Edens (voorzitter), Anneke van Ruiten, Femke den Elzen, Sylvia Westendorp en Elise Amels-van der Lans, Marlies Mackaaij-Disselhorst en Francis Cornelisse.