SPECIAAL VOOR DE OUDERS

OUDERPORTAAL DE BOOMGAARD

Hier kunt u als ouder/verzorger via de beveiligde omgeving van de website:

  • Uw kind ziek of afwezig melden
  • Dagen ruilen of extra dagen aanvragen
  • Contracten, facturen en jaaroverzichten zelf downloaden

MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap van ouders vinden wij zeer belangrijk. Dat is gelukkig ook goed geregeld in de Wet kinderopvang. In die wet wordt bepaald dat kinderopvangondernemers verplicht zijn om een oudercommissie in te stellen. Die heeft bijvoorbeeld adviesrecht als het gaat om de kwaliteit, openingstijden en prijs van de opvang.

De oudercommissie van Kinderdagverblijf De Boomgaard bestaat uit een aantal ouders/ verzorgers. Zij ondersteunen de leiding bij het ontwikkelen, vormgeven, toetsen en evalueren van het beleid. En de belangen van alle kinderen en hun ouders/ verzorgers maken gebruik van de diensten van De Boomgaard. Heeft u suggesties als het gaat om het beleid van onze opvang? Dan kunt u terecht bij de oudercommissie.

OUDERCOMMISIE

Overleg met en aanbevelen van de directie van De Boomgaard over intern beleid. En het toetsen en evalueren van de kwaliteit.

Het aantal leden van de commissie is minimaal drie en maximaal tien. Per huishouden kan er maximaal één ouder lid zijn van de oudercommissie. De leden worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de oudercommissie (met stilzwijgend goedkeuren van overige ouders). Alleen ouders/ verzorgers kunnen lid zijn. Medewerkers/ directieleden mogen geen lid zijn, ook niet als zij zelf gebruik maken van de kinderopvang.

Wilt u meer informatie? Wilt u de oudercommissie komen versterken? U bent van harte welkom. Stuur een mail naar info@kdvdeboomgaard.nl

De huidige oudercommissie bestaat uit Marja Edens (voorzitter), Anneke van Ruiten, Femke den Elzen, Heleen Kempenaars, Jacqueline van der Slot, Sylvia Westendorp.