GOED OM TE WETEN

GROEPEN

Alle groepen van De Boomgaard hebben vaste ‘eigen’ leidsters.

Babygroepen (0-2 jaar). Maximaal 10 tot 12 kinderen per groep.

 • De Honingbijtjes
 • De Vuurvlinders
 • De Bloemenweide

 

Peutergroepen (2-4 jaar). Maximaal 12 kinderen per groep.

 • De Boomkikkers
 • De Poolvosjes
 • De Lieveheersbeestjes

OPENINGSTIJDEN EN OPTIES

De Boomgaard is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 tot 19.00 uur.
De opties voor opvang op maat:

 • Hele dagopvang van 10,5 uur of 12 uur
 • Driekwart dagopvang van 8.00 tot 15.00 uur
 • Halve dagopvang. De ochtend van 7.30 – 13.00 uur of de middag van 13.00 – 18.30 uur.
 • Flexibele opvang of op basis van een schoolcontract
 • Opvang in aaneengesloten blokken van drie uur: 07.00 – 10.00, 10.00 – 13.00, 13.00 – 16.00 en 16.00 – 19.00 uur.

UREN SPAREN

Kan uw kind een keer niet komen? Bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie? We hebben een uniek spaarsysteem. Bij afmelding 24 uur van tevoren komen opvanguren niet te vervallen, maar spaart u ze op:

 • Elk kind dat op vaste dagen komt heeft een urenpotje
 • Automatisch sparen gaat alleen via de Ouder App of login
 • Losse afmelding bij leiding – mondeling/mail – telt NIET mee voor de spaarpot
 • Sparen kan alleen als afmelding >24 uur van tevoren is ingediend
 • Gespaarde uren zijn te gebruiken voor extra opvang
 • Bij aanvraag extra opvang (via app/online) aanvinken dat u urenpotje wilt benutten
 • Het systeem controleert beschikbaarheid gespaarde uren
 • Als beschikbaar, dan worden gevraagde spaaruren ‘afgeboekt’
 • Uren zijn alleen geldig in het lopende kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)