BELEID DE BOOMGAARD

HALLO WERELD!

HALLO WERELD!

Van 0 tot en met 4 jaar ontdekken kinderen de wereld én zichzelf. Ze ontwikkelen hun eigen ik. Daarom zorgen we naast veiligheid en geborgenheid ook voor voldoende prikkels. Ontdekken, onderzoeken en proberen, daar bieden we bij De Boomgaard alle ruimte voor. We werken volgens een pedagogisch beleid dat is gebaseerd op verschillende stromingen, van diverse pedagogen.

KWALITATIEVE KINDEROPVANG

Wij staan voor kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang. Dat geeft ouders de mogelijkheid om zorg voor de kinderen te combineren met werk, studie of anderen zaken. Bij ons staat het kind centraal. We stemmen onze aanpak zoveel mogelijk af op de thuissituatie, binnen de grenzen van De Boomgaard. Doordat we werken met blokken van 3 uur én het systeem van een urenpotje kennen, geven we ouders zoveel mogelijk flexibiliteit.

MEDEOPVOEDERS

Ouders/opvoeders vervullen de allerbelangrijkste rol in het leven van een kind. Wij zien onszelf als parttime medeopvoeders. We begeleiden en stimuleren kinderen in hun ontwikkeling en houden daarbij rekening met het feit dat ieder kind anders is. Veiligheid en vertrouwen zijn erg belangrijk, net als een goede samenwerking met u. Onbezorgde en tevreden ouders én blije kinderen zijn voor ons het bewijs dat we het goed doen bij De Boomgaard.

BELANGRIJKE PUNTEN

Bij De Boomgaard:

  • Zorgen we voor veiligheid en geborgenheid, plezier en vertrouwen
  • Nemen we kinderen serieus, en dus ook al hun vragen
  • Houden we rekening met het feit dat ieder kind anders is
  • Herkennen en erkennen we alle emoties 
  • Houden we rekening met leeftijd/ontwikkelingsfase 


Binnen ons huiselijke, veilige en uitnodigende kinderdagverblijf vinden wij creativiteit, gezonde voeding, buitenspelen, beweging en verzorging van dieren erg belangrijk. Dit ziet u terug in de wijze waarop ons kinderdagverblijf is ingericht, in onze huisregels, activiteiten en het programma. Wilt u meer weten? Download dan ons pedagogisch beleid.

Pedagogisch Coaches/beleidsmedewerkers Kinderdagverblijf De Boomgaard en KC De Speelweide

Graag stellen wij ons aan u voor.

Wij zijn Rianne van der Zwet en Madelon de la Rie. Sinds kort vervullen wij samen de functie van pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Rianne vervult deze functie al wat langer, namelijk sinds juni 2019. Het zal u niet ontgaan zijn dat Kinderdagverblijf De Boomgaard groeit. Hierom is Madelon nu ook begonnen in deze functie.

Wij zijn allebei begonnen bij Kinderdagverblijf De Boomgaard als Pedagogisch medewerkers op de groep. Wellicht kennen sommige ouders Rianne nog van de babygroep De Honingbijtjes en Madelon van peutergroep De Poolvosjes.

Als pedagogisch coaches zetten wij ons in om de pedagogisch medewerkers op de werkvloer te ondersteunen in het uitvoeren van ons pedagogisch beleid. Dit doen wij door inspirerende trainingen, individuele coachgesprekken en video-interactie begeleiding. Ons doel is om De pedagogisch medewerkers van zowel kinderdagverblijf De Boomgaard als K.C De speelweide met plezier hun werk te kunnen laten doen, waarbij we oog hebben voor hun ontwikkeling als pedagogisch medewerker. Daarnaast begeleiden wij de pedagogisch medewerkers wanneer zij vragen hebben over de ontwikkeling van de kinderen of als zij hulp nodig hebben bij ouder/ kind begeleiding. 

Wat kunnen wij voor u als ouder betekenen?

Heeft u vragen, problemen, of wilt u gewoon advies of een luisterend oor met betrekking tot de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, weet dat u altijd met ons contact op kunt nemen. Wij kunnen naar u luisteren en eventueel adviseren of doorverwijzen voor hulp als u deze nodig heeft.

Wij zijn te bereiken via: 

rianne@kdvdeboomgaard.nl

madelon@kdvdeboomgaard.nl